Уважаеми родители,

Заповядайте при нас в седмиците
от 19.03.2018г - 13.04.2018г.
посветени на
ЗДРАВОСЛОВНОТО ХРАНЕНЕ
под мотото
"ХРАНИ СЕ РАЗУМНО-ЖИВЕЙ ЗДРАВОСЛОВНО"

И тази година ДГ "Веселушко" се включва с практически и познавателни дейности в организирани занимания под мотото" Храни се разумно-живей здравословно".

22.03.2018г от 10.00 часа- "МОИТЕ ПРИЯТЕЛИ- ПЛОДОВЕТЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИТЕ" група "Светулки"
27.03.2018, 16.00 часа " В СВЕТА НА МЛЯКОТО СЕ ПОТОПИ И ВКУСНИ ФАКТИ НАУЧИ" група "Калинки"
04.04.2018г. 16.30 часа " ПЪТЯТ НА ХЛЯБА" група "Делфинчета"
12.04.2018г. 10.00 часа " АЗБУКА НА ЗДРАВОСЛОВНАТА ХРАНА" група : "Пчелички"

Здравословно хранене и двигателна активност

Проект BG05M2OP001-3.001-0040-„Подкрепа на предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение.”

ОБЯВА

За прием на документи за заемане на длъжностите

„Образователен медиатор“, „Придружител“, „Образователен медиатор/Придружител“

обява бланка PDF