За нас – ДГ Веселушко
Меню Затваряне

За нас

Детска градина Веселушко-гр.Бургас се намира на красиво, отдалечено от градския шум място в ж.к.Изгрев сред богата зелена растителност от бор,ела,брези,красива розова алея и алпинеум.Сградата е публична общинска собственост- масивна,с топло изолация изградена на 2етажа,дворно пространство с площ от 3дка с детски площадки и тренировъчна спортна площадка.Състоянието на сградния фонд е много добро,с топли връзки между отделните занимални,обзаведен методичен кабинет,еко ателие,физкултурен и музикален салон,стая на приказките.В ДГ Веселушко се отглеждат, обучават и възпитават над 160 деца от 2 до 7 годишна възраст.Всички са разпределени по възрастов принцип,а именно в 4 градински и 2 яслени групи.

На територията на детската градина има изградена WI-FI връзка.Цялата дейност в детското заведение е съобразена с държавните образователни стандарти за предучилищно образование,в синхрон с модерните европейски практики.Екипът от педагози е опитен с учители новатори,с нарастваща професионална отговорност и мотивирани млади специалисти.

Педагогическият колектив работи успешно съвместно с Еко-училища и Българско движение”Син флаг” по проекти-”Да намалим отпадъците”и „Големият лов на растения”. Тази година ДГВеселушко е партньор по Проект BG05M2OP001-3.001-0040 “Пълноценна подкрепа на предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение от община Бургас”

Децата от детското заведение са активни участници в общински и регионални инициативи организирани от ЦПЛР гр.Бургас и Община Бургас.Традиция са изложбите,празничните концерти,благотворителни базари и работилници с родителската общественост.