На 22.10.2018г. приет на общо събрание,финансов отчет за изпълнението на бюджета на ДГ Веселушко за третото тримесечие.