На 10.12.2018г. и на 11.12.2018г. от 17.00ч. ще се проведат родителски срещи в ДГ ”Веселушко”.
Поводът е получено писмо от зам.кмет ”Здравеопазване,социални дейности
и спорт ”д-р Лорис Мануелян” на тема: Ограничаване разпространението на вирусни инфекции в детските заведения”.
Срещите ще се проведат в два последователни дни в музикалния салон на ДГ Веселушко.
10.12.2018г.-с родители на деца от гр.Калинки,гр.Делфинчета,гр.Светулки.
11.12.2018г.-с родители на деца от гр.Пчелички,гр.Мечета,гр.Гъбки.
Желателно е присъствието на всички родители!


Предстоящ празник.На 31.10.2018г. от 10.00ч. в муз.салон ще се проведе концерт посветен на Международния ден на Черно море.


На 23.11.2017г.от 10.00ч.

В музикалния салон ще се проведе „Празник“ на здравето с участие на всички групи.